Bạn muốn sử dụng website miễn phí?

Vui lòng điền thông tin dưới đây
để được tư vấn nhanh nhất

TƯ VẤN NGAY
x

Thuê Máy Chủ Riêng FPT

Tìm thấy 5 sản phẩm

 • Tera-BASIC
  Tera-BASIC

  Tera-BASIC

  Mô tả ngắn:
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Intel® Dual Core Processor E3110 (3Ghz, 6MB)
  • HDD: 2 x 250GB Seagate SATA II 7200rpm
  • RAM: 2 x 2GB DDR2 ECC 8003
  • Lưu lượng truyến tải: 500GB/tháng
  • Băng thông trong nước: 200 Mbps
  • Băng thông quốc tế: 3Mbps/1Mbps
  • Ổ cắm mạng: 100Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 IP
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
  • Hệ thống theo dõi băng thông:
  • Hệ thống cảnh báo sự cố SMS:
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Intel® Dual Core Processor E3110 (3Ghz, 6MB)
  • HDD: 2 x 250GB Seagate SATA II 7200rpm
  • RAM: 2 x 2GB DDR2 ECC 8003
  • Lưu lượng truyến tải: 500GB/tháng
  • Băng thông trong nước: 200 Mbps
  • Băng thông quốc tế: 3Mbps/1Mbps
  • Ổ cắm mạng: 100Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 IP
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
  • Hệ thống theo dõi băng thông:
  • Hệ thống cảnh báo sự cố SMS:
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • Tera-ADVANCED
  Tera-ADVANCED

  Tera-ADVANCED

  Mô tả ngắn:
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Intel® Xeon® Quad Core X3330 (2.66Ghz 6MB 1333)
  • HDD: 2 x 250GB Seagate SATA II 7200rpm
  • RAM: 2 x 2GB DDR2 ECC 800
  • Lưu lượng truyến tải: 700GB/tháng
  • Băng thông trong nước: 200 Mbps
  • Băng thông quốc tế: 4Mbps/2Mbps
  • Ổ cắm mạng: 100Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 IP
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
  • Hệ thống theo dõi băng thông:
  • Hệ thống cảnh báo sự cố SMS:
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Intel® Xeon® Quad Core X3330 (2.66Ghz 6MB 1333)
  • HDD: 2 x 250GB Seagate SATA II 7200rpm
  • RAM: 2 x 2GB DDR2 ECC 800
  • Lưu lượng truyến tải: 700GB/tháng
  • Băng thông trong nước: 200 Mbps
  • Băng thông quốc tế: 4Mbps/2Mbps
  • Ổ cắm mạng: 100Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 IP
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
  • Hệ thống theo dõi băng thông:
  • Hệ thống cảnh báo sự cố SMS:
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • Tera-PREMIUM
  Tera-PREMIUM

  Tera-PREMIUM

  Mô tả ngắn:
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3430 2.40GHz 8MB LGA 1156
  • HDD: 2 x 250GB Seagate SATA II 7200rpm
  • RAM: 2 x 2GB DDR3 1333 ECC REG
  • Lưu lượng truyến tải: 1.000GB/tháng
  • Băng thông trong nước: 400 Mbps
  • Băng thông quốc tế: 6 Mbps/3Mbps
  • Ổ cắm mạng: 1 Gbps
  • Địa chỉ IP: 01 IP
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
  • Hệ thống theo dõi băng thông:
  • Hệ thống cảnh báo sự cố SMS:
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3430 2.40GHz 8MB LGA 1156
  • HDD: 2 x 250GB Seagate SATA II 7200rpm
  • RAM: 2 x 2GB DDR3 1333 ECC REG
  • Lưu lượng truyến tải: 1.000GB/tháng
  • Băng thông trong nước: 400 Mbps
  • Băng thông quốc tế: 6 Mbps/3Mbps
  • Ổ cắm mạng: 1 Gbps
  • Địa chỉ IP: 01 IP
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
  • Hệ thống theo dõi băng thông:
  • Hệ thống cảnh báo sự cố SMS:
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • Tera-PLATINUM
  Tera-PLATINUM

  Tera-PLATINUM

  Mô tả ngắn:
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3440 2.53GHz 8MB LGA 1156
  • HDD: 2 x 250GB Seagate SATA II 7200rpm
  • RAM: 2 x 2GB DDR3 1333 ECC REG
  • Lưu lượng truyến tải: 3.000GB/tháng
  • Băng thông trong nước: 600 Mbps
  • Băng thông quốc tế: 8 Mbps/4Mbps
  • Ổ cắm mạng: 1 Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 IP
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
  • Hệ thống theo dõi băng thông:
  • Hệ thống cảnh báo sự cố SMS:
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3440 2.53GHz 8MB LGA 1156
  • HDD: 2 x 250GB Seagate SATA II 7200rpm
  • RAM: 2 x 2GB DDR3 1333 ECC REG
  • Lưu lượng truyến tải: 3.000GB/tháng
  • Băng thông trong nước: 600 Mbps
  • Băng thông quốc tế: 8 Mbps/4Mbps
  • Ổ cắm mạng: 1 Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 IP
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
  • Hệ thống theo dõi băng thông:
  • Hệ thống cảnh báo sự cố SMS:
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • Tera-PLUS1
  Tera-PLUS1

  Tera-PLUS1

  Mô tả ngắn:
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Intel® Quad Core Xeon E5410 (2.33Ghz 12MB Cache, 1333)
  • HDD: 2 X 250GB Seagate SATA II 7200rpm - HOTSWAP
  • RAM: 2 X2GB FBDIMM ECC
  • Lưu lượng truyến tải:Không giới hạn
  • Băng thông trong nước: 1 Mbps
  • Băng thông quốc tế: 10 Mbps/5Mbps
  • Ổ cắm mạng: 1 Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 IP
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
  • Hệ thống theo dõi băng thông:
  • Hệ thống cảnh báo sự cố SMS:
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Intel® Quad Core Xeon E5410 (2.33Ghz 12MB Cache, 1333)
  • HDD: 2 X 250GB Seagate SATA II 7200rpm - HOTSWAP
  • RAM: 2 X2GB FBDIMM ECC
  • Lưu lượng truyến tải:Không giới hạn
  • Băng thông trong nước: 1 Mbps
  • Băng thông quốc tế: 10 Mbps/5Mbps
  • Ổ cắm mạng: 1 Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 IP
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365
  • Hệ thống theo dõi băng thông:
  • Hệ thống cảnh báo sự cố SMS:
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • Thông tin chi tiết
to top

Kinh doanh: 0981.598.298

Hỗ trợ 24/7: 0989.960.669