Bạn muốn sử dụng website miễn phí?

Vui lòng điền thông tin dưới đây
để được tư vấn nhanh nhất

TƯ VẤN NGAY
x

ClOUD VPS SSD Chất Lượng Cao

Tìm thấy 8 sản phẩm

 • VPS SSD 1
  VPS SSD 1

  VPS SSD 1

  Mô tả ngắn:
  • CPU: 2 cores
  • HDD: 50 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 1 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 595,000đ x 03 tháng
  • 545,000đ x 06 tháng
  • 390,000đ x 12 tháng
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • CPU: 2 cores
  • HDD: 50 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 1 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 595,000đ x 03 tháng
  • 545,000đ x 06 tháng
  • 390,000đ x 12 tháng
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • VPS SSD 2
  VPS SSD 2

  VPS SSD 2

  Mô tả ngắn:
  • CPU: 2 cores
  • HDD: 60 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 1.5 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 655,000đ x 03 tháng
  • 605,000đ x 06 tháng
  • 450,000đ x 12 tháng
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • CPU: 2 cores
  • HDD: 60 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 1.5 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 655,000đ x 03 tháng
  • 605,000đ x 06 tháng
  • 450,000đ x 12 tháng
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • VPS SSD 3
  VPS SSD 3

  VPS SSD 3

  Mô tả ngắn:
  • CPU: 2 cores
  • HDD: 70 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 2 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 750,000đ x 03 tháng
  • 675,000đ x 06 tháng
  • 520,000đ x 12 tháng
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • CPU: 2 cores
  • HDD: 70 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 2 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 750,000đ x 03 tháng
  • 675,000đ x 06 tháng
  • 520,000đ x 12 tháng
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • VPS SSD 4
  VPS SSD 4

  VPS SSD 4

  Mô tả ngắn:
  • CPU: 2 cores
  • HDD: 80 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 3 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 840,000đ x 03 tháng
  • 785,000đ x 06 tháng
  • 650,000đ x 12 tháng
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • CPU: 2 cores
  • HDD: 80 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 3 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 840,000đ x 03 tháng
  • 785,000đ x 06 tháng
  • 650,000đ x 12 tháng
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • VPS SSD 5
  VPS SSD 5

  VPS SSD 5

  Mô tả ngắn:
  • CPU: 2 cores
  • HDD: 100 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 3 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 1,050,000đ x 03 tháng
  • 985,000đ x 06 tháng
  • 810,000đ x 12tháng
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • CPU: 2 cores
  • HDD: 100 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 3 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 1,050,000đ x 03 tháng
  • 985,000đ x 06 tháng
  • 810,000đ x 12tháng
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • VPS SSD 6
  VPS SSD 6

  VPS SSD 6

  Mô tả ngắn:
  • CPU: 4 cores
  • HDD: 150 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 4 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 1,450,000đ x 03 tháng
  • 1,330,000đ x 06 tháng
  • 1,180,000đ x 12 tháng
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • CPU: 4 cores
  • HDD: 150 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 4 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 1,450,000đ x 03 tháng
  • 1,330,000đ x 06 tháng
  • 1,180,000đ x 12 tháng
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • VPS SSD 7
  VPS SSD 7

  VPS SSD 7

  Mô tả ngắn:
  • CPU: 4 cores
  • HDD: 150 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 5 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 1,730,000đ x 03 tháng
  • 1,610,000đ x 06 tháng
  • 1,450,000đ x 12 tháng
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • CPU: 4 cores
  • HDD: 150 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 5 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 1,730,000đ x 03 tháng
  • 1,610,000đ x 06 tháng
  • 1,450,000đ x 12 tháng
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • VPS SSD 8
  VPS SSD 8

  VPS SSD 8

  Mô tả ngắn:
  • CPU: 4 cores
  • HDD: 200 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 8 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 3,100,000đ x 03 tháng
  • 2,800,000đ x 06 tháng
  • 2,500,000đ x 12 tháng
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • CPU: 4 cores
  • HDD: 200 GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 8 GB
  • Bandwidth: KGH*
  • 3,100,000đ x 03 tháng
  • 2,800,000đ x 06 tháng
  • 2,500,000đ x 12 tháng
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • Thông tin chi tiết
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.
to top

Kinh doanh: 0981.598.298

Hỗ trợ 24/7: 0981.598.298