Bạn muốn sử dụng website miễn phí?

Vui lòng điền thông tin dưới đây
để được tư vấn nhanh nhất

TƯ VẤN NGAY
x

Thuê Máy Chủ Riêng VDC

Tìm thấy 6 sản phẩm

 • Dell Server 1
  Dell Server 1

  Dell Server 1

  Mô tả ngắn:
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Intel ® Quad Core Xeon X3430 2.40GHz
  • HDD: 2 x 250GB SATA II
  • RAM: 2GB DDR3
  • Cổng quốc tế: 10Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 riêng
  • Bandwidth: Unlimited
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Intel ® Quad Core Xeon X3430 2.40GHz
  • HDD: 2 x 250GB SATA II
  • RAM: 2GB DDR3
  • Cổng quốc tế: 10Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 riêng
  • Bandwidth: Unlimited
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • Dell Server 2
  Dell Server 2

  Dell Server 2

  Mô tả ngắn:
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Intel ® Quad Core Xeon X3440 2.53GHz
  • HDD: 2 x 250GB SATA
  • RAM: 2GB DDR3
  • Cổng quốc tế: 10Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 riêng
  • Bandwidth: Unlimited
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Intel ® Quad Core Xeon X3440 2.53GHz
  • HDD: 2 x 250GB SATA
  • RAM: 2GB DDR3
  • Cổng quốc tế: 10Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 riêng
  • Bandwidth: Unlimited
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • Dell Server 3
  Dell Server 3

  Dell Server 3

  Mô tả ngắn:
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Nehalem Quad Core Xeon E5506 2.13Ghz
  • HDD: 2 x 250GB SATA II
  • RAM: 2GB DDR3
  • Cổng quốc tế: 10Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 riêng
  • Bandwidth: Unlimited
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Nehalem Quad Core Xeon E5506 2.13Ghz
  • HDD: 2 x 250GB SATA II
  • RAM: 2GB DDR3
  • Cổng quốc tế: 10Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 riêng
  • Bandwidth: Unlimited
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • Dell Server 4
  Dell Server 4

  Dell Server 4

  Mô tả ngắn:
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Westmere Quad Core Xeon E5620 2.4GHz
  • HDD: 2 x 250GB SATA II
  • RAM: 2GB DDR3
  • Cổng quốc tế: 10Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 riêng
  • Bandwidth: Unlimited
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Westmere Quad Core Xeon E5620 2.4GHz
  • HDD: 2 x 250GB SATA II
  • RAM: 2GB DDR3
  • Cổng quốc tế: 10Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 riêng
  • Bandwidth: Unlimited
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • Dell Server 5
  Dell Server 5

  Dell Server 5

  Mô tả ngắn:
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: ehalem Quad Core Xeon E5506 2.13Ghz
  • HDD: 2 x 250GB SATA II
  • RAM: 2GB DDR3
  • Cổng quốc tế: 10Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 riêng
  • Bandwidth: Unlimited
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: ehalem Quad Core Xeon E5506 2.13Ghz
  • HDD: 2 x 250GB SATA II
  • RAM: 2GB DDR3
  • Cổng quốc tế: 10Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 riêng
  • Bandwidth: Unlimited
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • Dell Server 6
  Dell Server 6

  Dell Server 6

  Mô tả ngắn:
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Westmere Quad Core Xeon E5620 2.4GHz
  • HDD: 2 x 250GB SATA II
  • RAM: 2GB DDR3
  • Cổng quốc tế: 10Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 riêng
  • Bandwidth: Unlimited
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ
  • CPU: Westmere Quad Core Xeon E5620 2.4GHz
  • HDD: 2 x 250GB SATA II
  • RAM: 2GB DDR3
  • Cổng quốc tế: 10Mbps
  • Địa chỉ IP: 01 riêng
  • Bandwidth: Unlimited
  Tư vấn bán hàng: 0981.598.298
  Giá bán: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • Thông tin chi tiết
to top

Kinh doanh: 0981.598.298

Hỗ trợ 24/7: 0981.598.298