Bạn muốn sử dụng website miễn phí?

Vui lòng điền thông tin dưới đây
để được tư vấn nhanh nhất

TƯ VẤN NGAY
x
 • SSD 1-0%
  SSD 1

  SSD 1

  Mã sản phẩm: SSD HOST 1
  Mô tả ngắn:

  Giảm
  45%

  45.000

  29.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 10 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 01
  • Domain 01
  • Addon Domain 01
  • SSL Free
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/11/2019

  Giảm
  45%

  45.000

  29.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 10 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 01
  • Domain 01
  • Addon Domain 01
  • SSL Free
  Giá bán: 228.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • SSD 2-0%
  SSD 2

  SSD 2

  Mã sản phẩm: SSD HOST 2
  Mô tả ngắn:

  Giảm
  45%

  75.000

  49.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 20 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 01
  • Domain 01
  • Addon Domain 01
  • SSL Free
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 13/10/2019

  Giảm
  45%

  75.000

  49.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 20 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 01
  • Domain 01
  • Addon Domain 01
  • SSL Free
  Giá bán: 588.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • SSD 3-0%
  SSD 3

  SSD 3

  Mã sản phẩm: SSD HOST 3
  Mô tả ngắn:

  Giảm
  45%

  99.000

  65.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 30 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 01
  • Domain 01
  • Addon Domain 01
  • SSL Free
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 12/10/2019

  Giảm
  45%

  99.000

  65.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 30 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 01
  • Domain 01
  • Addon Domain 01
  • SSL Free
  Giá bán: 1.068.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • SSD 4-0%
  SSD 4

  SSD 4

  Mã sản phẩm: SSD HOST 4
  Mô tả ngắn:

  Giảm
  45%

  119.000

  79.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 50 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 02
  • Domain 02
  • Addon Domain 02
  • SSL Free
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 09/09/2019

  Giảm
  45%

  119.000

  79.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 50 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 02
  • Domain 02
  • Addon Domain 02
  • SSL Free
  Giá bán: 1.548.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • SSD 5-0%
  SSD 5

  SSD 5

  Mã sản phẩm: SSD HOST 5
  Mô tả ngắn:

  139.000

  90.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 70 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 02
  • Domain 02
  • Park/Addon Domain 02
  • SSL Free
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/11/2019

  139.000

  90.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 70 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 02
  • Domain 02
  • Park/Addon Domain 02
  • SSL Free
  Giá bán: 1.740.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • SSD 6-0%
  SSD 6

  SSD 6

  Mã sản phẩm: SSD HOST 6
  Mô tả ngắn:

  155.000

  100.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 100 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 03
  • Domain 03
  • Park/Addon Domain 03
  • SSL Free
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/11/2019

  155.000

  100.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 100 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 03
  • Domain 03
  • Park/Addon Domain 03
  • SSL Free
  Giá bán: 2.268.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • SSD 7-0%
  SSD 7

  SSD 7

  Mã sản phẩm: SSD HOST 7
  Mô tả ngắn:

  189.000

  125.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 130 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 04
  • Domain 04
  • Park/Addon Domain 04
  • SSL Free
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/11/2019

  189.000

  125.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 130 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 04
  • Domain 04
  • Park/Addon Domain 04
  • SSL Free
  Giá bán: 3.108.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
 • SSD 8-0%
  SSD 8

  SSD 8

  Mã sản phẩm: SSD HOST 8
  Mô tả ngắn:

  209.000

  135.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 150 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 05
  • Domain 05
  • Park/Addon Domain 05
  • SSL Free
  Số lượng: 0
  Tình trạng: Còn hàng
  Ngày đăng: 22/11/2019

  209.000

  135.000

  VNĐ/THÁNG

  • Dung lượng 150 GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP 05
  • Domain 05
  • Park/Addon Domain 05
  • SSL Free
  Giá bán: 3.828.000 VNĐ
  Tiết kiệm: Liên hệ
  Đăng ký ngayChi tiết
to top

Kinh doanh: 0981.598.298

Hỗ trợ 24/7: 0981.598.298